Šta sam naučila za prvih 7 dana života u Beču?

Deo građana Srbije konstantno pominje sistem, uz komentare da on ne postoji i da su nam bolji zakoni i pravila neophodni kako bi se stvari pojednostavile i nesmetano odvijale na pravi način, bez obzira na to nad kim se primenjuju i ko je na…